قوانین و مقررات

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی‌ساختمان

محسن قره داغی وکیل پایه یک دادگستری اسلامشهر در خصوص دستورالعمل

:صدور شناسنامه فنی‌ساختمان چنین گفت

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی‌ساختمان در اجرای ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 و بند «د« ماده (1) آئین نامه اجرایی آن مصوب 1393 برای صدور شناسنامه فنی ساختمان تدوین و ابلاغ می گردد .

ماده۱- شكل و محتوا شناسنانه فنی ساختمان به‌شرح پیوست این دستورالعمل می‌باشد.

ماده۲- شهرداری‌ هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد جداگانه صادر می‌كند و برای آن‌ها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص می‌دهد.

ماده ۳- شهرداری‌ و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر می‌كند و نسخه دوم آن را نگهداری می‌نماید.

ماده ۴- شهرداری‌ و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، ‌تمام وظایف و الزاماتی را كه براساس شناسنامه فنی ساختمان برعهده متقاضی می‌باشد، به متقاضی اعلام و امضا وی را مبنی بر اطلاع از آن اخذ می‌كند.

ماده ۵- مهندسان طراح معمار و عمران مكلفند در زمان طراحی، حسب مورد اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه‌های مربوط درج كنند. واحدها، پاركینگ‌ها  و انباری‌ها باید به‌طور یكسان در كلیه نقشه‌ها شماره‌گذاری شود.

ماده ۶- مهندسان ناظر هماهنگ‌كننده مكلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوبه ضمیمه آن تطبیق داده و آن را مهر و امضا نمایند.

ماده ۷- شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان موظفند در صورت درخواست متقاضی اعم از پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار تصویر مصدق پروانه ساخمان و نقشه‌های مصوب را به متقاضی شناسنامه فنی ساختمان تحویل دهد.

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی‌ساختمان در تاريخ ۱۳۹۵/۶/۲۱ تصويب و ابلاغ شد.

محسن قره داغی وکیل پایه یک دادگستری اسلامشهر

با تجربه ترین وکیل پایه یک دادگستری اسلامشهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *