اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است ...

ادامه مطلب

همه چیز در مورد ارث و نحوه تقسیم آن - محسن قره داغی 09123907427

همه چیز در مورد ارث و نحوه تقسیم آن – وکیل اسلامشهر 09123907427

مسئله ارث یکی از کهن‌ترین سنت‌های رایج در میان بشر است. از زمانی که مالکیت شخصی بر دارایی افراد پذیرفته شده، تملک اموال و دارایی شخص فو...

ادامه مطلب