حضانت اطفال, قوانین و مقررات

حضانت اطفال از دیدگاه وکیل اسلامشهر

حضانت اطفال از دیدگاه وکیل اسلامشهر

حضانت اطفال از دیدگاه وکیل اسلامشهر

حضانت نگاهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است.

محسن قره داغی وکیل پایه یک دادگستری اسلامشهر معروف به بهترین وکیل اسلامشهر این چنین بیان کرد که :

بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است، هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی، هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران، منظور بوده است. بدین جهت در حقوق اسلام گفته اند: شخصی که حضانت طفل به او واگذار می شود باید آزاد، مسلمان ( در صورتی که طفل مسلمان باشد ) و امین باشد. همچنین بعضی از فقهای امامیه گفته اند: مادری که عهده دار حضانت است نمی تواند طفل را از شهر به روستا ببرد، زیرا تعلیم و تربیت کودک در شهر بهتر از روستا تامین می گردد.

وانگهی کلمه تربیت که فقهاء در تعریف حضانت به کار برده اند دارای دو جنبه جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد.

ماده 1173 قانون مدنی نیز به جنبه معنوی و اخلاقی حضانت اشاره می کند، چه این ماده مقرر می دارد که هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند هر تصیمی را که درباره حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

حضانت حق و تکلیف است

حضانت اطفال از دیدگاه وکیل اسلامشهر

در ادامه محسن قره داغی در خصوص حضانت اطفال این چنین بیان کرد :

در اینکه حضانت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. دو نظر در این مسأله ارائه شده است:

بعضی از فقهاء بر آنند که حضانت یک حق فردی محض و ساده است و از این رو قابل اسقاط و انتقال می باشد.

دسته ای دیگر از فقهای امامیه معتقدند که حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین دارنده حضانت نمی تواند آن را اسقاط، یا منتقل کند یا عوض در طلاق خلع قرار دهد، و مادری که عهده دار حضانت است، چون وظیفه خود را انجام می دهد، نمی تواند در ازای آن اجرت مطالبه کند.

قانون مدنی نظریه دوم را پذیرفته است، زیرا ماده 1168 مقرر می دارد: « هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست، از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی اعموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند».

جنبه تکلیف حضانت مورد تایید قانون حمایت خانواده 1353 نیز واقع شده است، چه این قانون به دادگاه اختیارداده است که پدریا مادر را به حضانت ملزم کند (ماده 12 ).

راه حلی که در قانون مدنی پذیرفته شده با مصلحت طفل که همیشه موردنظر قانونگذار اسلام و ایران بوده سازگارتر است. شک نیست که طفل به مراقبت ها و عواطف والدین و بویژه مادر نیازمند است و همین دلیل کافی است که حضانت را به کسی که آمادگی برای آن دارد تحمیل کنند.

وکیل پایه یک دادگستری محسن قره داغی در خصوص اسقاط حق حضانت و ملاقات می فرمایند: به لحاظ اختلاط حق و تکلیف در حقوق غیرمالی اعم از حضانت، ملاقات و…

حقوق و تکالیف مذکور قابلیت اسقاط ندارند بعبارت دیگر حضانت حق نیست که اسقاط شود بلکه چهره ای مختلط از حق و تکلیف را داراست.

در خصوص ارتباط و هماهنگی جلسه حضوری با وکیل پایه یک دادگستری محسن قره داغی 

می توانید با شماره 09123907427 در ارتباط باشید .

 

 

حضانت اطفال از دیدگاه وکیل اسلامشهر

حضانت اطفال از دیدگاه وکیل اسلامشهر

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *