دعاوی ملکی, قوانین و مقررات

افراز ملک توسط دادگاه از نظر محسن قره داغی وکیل اسلامشهر

افراز ملک توسط دادگاه از نظر محسن قره داغی وکیل اسلامشهر

افراز ملک توسط دادگاه از نظر محسن قره داغی وکیل اسلامشهر

افراز به معنای تقسیم ملک مشاع بین شرکا است در فرضی که بین شرکا توافق برای تقسیم نباشد ، در افراز ملک تعدد مالکین شرط است و حداقل باید دو شریک مشاعی ملک باشند مرجع رسیدگی به افراز در وهله ی اول اداره ثبت اسناد و املاک و در برخی موارد دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی به تقاضای افراز هستند. افراز ملک فی نفسه یک عمل اداری محسوب می شود و در حالت عادی افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و درخواست افراز مستقیماً به اداره ثبت داده می شود .

اگر ملک دارای سابقه ی ثبتی باشد، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، آخرین وضعیت ثبتی ملک و میزان سهم هر یک از مالکین مشاعی را از اداره ی ثبت، استعلام می کند. پس از دریافت پاسخ استعلام و برگزاری جلسه ی رسیدگی، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می کند. کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی ملک، نسبت به قابل افراز بودن یا نبودن ملک و در صورت قابل افراز بودن در خصوص نحوه ی تقسیم و میزان حصه ی هر یک از مالکین، نظریه ی خود را تقدیم می کند.

اگر نظر کارشناس مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک باشد، دادگاه حکم به غیرقابل افراز بودن ملک می دهد و اگر نظر کارشناس بر قابل افراز بودن ملک باشد و مالکین نسبت به نظریه ی کارشناس در خصوص نحوه ی افراز ملک، اعتراضی نداشته باشند دادگاه بر مبنای سهامی که کارشناس برای هر یک از مالکین، مشخص کرده است، حکم به افراز صادر می کند. در صورتی که مالکین نسبت به نحوه ی تقسیم کارشناس اعتراض داشته باشند، دادگاه به قید قرعه سهم هر یک از مالکین را مشخص می کند.

شریک ملک مشاعی ( متقاضی افراز ) درخواست افراز را به طرفیت مالکین مشاعی به مرجع صالح تقدیم کند و زمانی که غایب یا محجوری شریک باشند، باید به طرفیت امین غایب یا قیم محجور، طرح دعوی شود.

حکم افراز ملک، جنبه ی اعلامی دارد و خصوصیت این نوع از احکام آن است که نیاز به صدور اجراییه ندارند. متقاضی، حکم صادر شده از دادگاه را به اداره ی ثبت محل تقدیم می کند. بعد از انجام مراحل قانونی و تودیع هزینه ی افراز و سایر حقوق متعلقه ی ثبتی و بهای دفترچه سند مالکیت، پرونده برای متصدی دفتر املاک، ارسال و او نیز حدود و مشخصات هر کدوم از قطعه یا قطعات افرازی را در دفتر جاری املاک ثبت کرده و سپس سند مالکیت مشاعی اولیه را باطل و سند جدید را صادر و به امضای مسئول اداره ی  ثبت رسانده و پرونده را برای تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می دارد .

شما در حال مطالعه دیدگاه محسن قره داغی وکیل اسلامشهر هستید 

مستندات قانونی

ماده ی 589 قانون مدنی

هر شریک المال می تواندف هروقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بکند. مگردر مواردی که تقسیم به موجب این قانون، ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.

ماده ی 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه ی آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می کند.

ماده 5 آیین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع

مسئول واحد ثبتی، پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه ی صورت مجلس تنظیمی و نقشه ی افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه ی افراز، اعلام می کند.

 

وکیل اسلامشهر

محسن قره داغی

09123907427

 

 

 

 

 

افراز ملک توسط دادگاه از نظر محسن قره داغی وکیل اسلامشهر

افراز ملک توسط دادگاه از نظر محسن قره داغی وکیل اسلامشهر

افراز ملک توسط دادگاه از نظر محسن قره داغی وکیل اسلامشهر

افراز ملک توسط دادگاه از نظر محسن قره داغی وکیل اسلامشهر

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *